Search form

Haef ein sin Retaꞌ 15:16

16‘Nateef nok in oors ii ntea te, Au of aꞌfain ꞌuum.

Natuin Au he uhakeb ufaniꞌ usif naiꞌ Daut in aprenat.

Fin in sufan-kauꞌn ein reꞌ namreꞌun nrarin naan,

Au of ufenaꞌ ufaniꞌ sin, ma ꞌhaꞌtain sin.