Search form

Haef ein sin Retaꞌ 2:29

29Aok-bian arki! Oras ia mfee kau mainuan akreꞌo, he au uꞌuab nok akninuꞌ, uab reꞌ anmatoom nok kaꞌo Daut. In naꞌuab on naan, mes in ka nteek on fa neu in tuan ii nmees. In nmate nrair, ma nsuub anrair je, ma in naetn ee, et hit atnaank ii feꞌ tar antea neno ia.