Search form

Haef ein sin Retaꞌ 21:20

20Oras sin nneen anrair naiꞌ Paulus in retaꞌ on naan ate, sin nmarinan ma anboꞌis Uisneno.

Rarit sin naꞌuab neu naiꞌ Paulus am nak, “Paulus! Asar ho muhiin kuum, atoin Yahudis sin nifun-nifun reꞌ npirsai nrarin neun Usif Yesus. Sin nnaaꞌ naher-heran feꞌ atoran prenat reꞌ kaꞌo Musa nahakeꞌ nain sin neu kit.