Search form

Haef ein sin Retaꞌ 26:10-11

10-11Oras naan, aꞌnaak rais pirsait Yahudi sin aꞌnaakt ein anfee kau hak he au ꞌnao ma ꞌhaꞌmuiꞌ Naiꞌ Yesus Iin na anbin mee-mee. Au ꞌheek sin, rarit au ꞌheer ꞌeik sin neman anbin Yerusalem, ma au utaam sin anbin bui. Au ufeek ꞌok he nhukun naꞌmaet bian amsaꞌ. Au ꞌtaam ꞌeu uim oen ein, ma haꞌmuiꞌ sin amsaꞌ. Onaim au uꞌsekeꞌ sin he nasuan Naiꞌ Yesus. Fani-fani au ꞌaim sin nok neek maputuꞌ. Asar au ꞌneen ꞌak apirsait ein neu Naiꞌ Yesus etan mee-mee, maski sin ntean pen-pene ꞌtetaꞌ msaꞌ, au ꞌaim sin piut!”

Naiꞌ Paulus naretaꞌ nafaniꞌ saaꞌ reꞌ in nnaben niit ee

(Haef ein sin Retaꞌ 9:1-19, 22:6-16)

12Naiꞌ Paulus antuut antein in uabn ii mnak, “Neot es, aꞌnaak pirsait ein sin nfee kau surat kuasa he au ꞌaim tuaf reꞌ natuin Naiꞌ Yesus anbin kota Damsik. Onaim au ꞌnao.