Search form

Haef ein sin Retaꞌ 26:6-8

6-8Au ma too Israelas naꞌkon sin uuf boꞌes am nua sin, hit tpao he Uisneno nmoeꞌ natuin reꞌ In anbaꞌan nain je neu kit. Manbaꞌan reꞌ naan, In natoon anrair je neu hit beꞌi-naꞌi naꞌko ahunut. Onaim antea oras ia, hit arkit tꞌonen fai-manas, he Uisneno In manbaꞌan naan anjair nai. Manbaꞌan naan in aafn ii nak, of In he namonib nafaniꞌ amaets ein.

Aam usiꞌ Agripa. Sin nmakaꞌrais ein nok kau, natuin au ꞌpirsai ꞌak Uisneno of namonib amates. Au he utaan, nansaaꞌ am es tuaf naꞌko hi arki reꞌ ia, bian ka mroim fa he mpirsai mak, Uisneno bisa namonib amaets ein? Batuur In bisa!

9Nahunu te, au bisa ꞌmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ, ma au ꞌmaraban maꞌtaniꞌ ꞌeu atoin ein reꞌ natuin Naiꞌ Yesus, atoin Nasaretas naan.