Search form

Kolose 1:17

17Nahuun naꞌko areꞌ saaꞌ-saaꞌ ii he njari te,

In nbi nain naa.

Areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ anbi naan, mafutuꞌ nok Ne,

ma In es reꞌ anꞌator sin.