Search form

Kolose 1:20

20Uisneno npaek Yesus Kristus,

he narameꞌ areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ reꞌ In nmoꞌe nrair sin naan nok Ne.

In nnonaꞌ ma nfee In Anah,

he njair fuaꞌ-turuꞌ reꞌ natꞌopab In naaꞌ,

ma nmate nbi hau nehe,

he areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ anbi neon goe tnanan,

ma areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ anbi pah-pinan,

bisa nmarameꞌ nfain nok Uisneno.