Search form

Kolose 4:1

1Aꞌnakaf ma usif! Hi ro he mꞌator hi ameupt ein rek-reko, natai ma namnoon. Mimnau, fin hi msaꞌ ammuiꞌ Usif et sonaf neno tunan reꞌ anꞌator ki.