Search form

Kolose 4:11

11Naiꞌ Yesus, (reꞌ hit teek ee msaꞌ tak “Naiꞌ Yustus”) ansonuꞌ haan tabes ma haan buseet neu ki msaꞌ. Naꞌko partei ngguin ok-okeꞌ reꞌ nanaob Uisneno In mepu, suma tuaf teun nggoah reꞌ anjarin atoni Kristen naꞌko uuf ma nonot Yahudi. Ma sin reꞌ ia, es reꞌ anhaꞌtain au nekak.