Search form

Efesus 2:3

3Unuꞌ feꞌ, hit tmoin on reꞌ naan amsaꞌ, tar antea saaꞌ-saaꞌ aah, reꞌ hit tnaben tiit aiꞌ tatenab tiit ee, he tmoeꞌ tatuin hit roimk aa kuuk. Hit tmoeꞌ maufinu on reꞌ tuaf bian sin ok-okeꞌ, etun Uisneno natooꞌ koꞌu neu kit,