Search form

Efesus 3:16

16Au ꞌonen he In nfee tetus-athoen neu ki natuin In nekan arekot maꞌtaniꞌ naan.

Ma au aꞌtoit he In nsonuꞌ In Asmaan ee msaꞌ, ma anfee kuasa, maut he hi neekm ein naan naꞌbeꞌin.