Search form

Efesus 4:16

16Hit reꞌ ia on reꞌ In aon. Karu mansian ii in haen-niman ma in fefan, in rukin anmepun nmatur-tuurn ein natuin es-es ate in meup goe te, in aon naan naꞌbeiꞌ. On naan amsaꞌ Kristus Iin na. Karu hit tmaneek, atmaturun ma tmabab-baba te, hit arkit ro taꞌbeiꞌ.