Search form

Efesus 5:9

9Tuaf-tuaf reꞌ anmoin on naan piut anbi meuꞌ-sineꞌ, in nmoeꞌ ꞌmoꞌet ma rais reko, in nmoin namneo, ma in naꞌuab maat-maat ma namneo goah.