Search form

Efesus 6:8

8Natuin hit tahiin tak, Uisneno of anbaras neu tuaf-tuaf reꞌ anmoeꞌ ꞌmoeꞌ arekot ma rais arekot. Maski sin reꞌ naan ameput aiꞌ usiꞌ, aiꞌ ate, aiꞌ atoin fareman, In nbaras neu sin ok-okeꞌ.