Search form

Galatia 1:15-16

15-16Maski on naan amsaꞌ, mes Uisneno nafeek anrair he natoon In Anah neu kau. Au ainaꞌ ka nahonis kau fa feꞌ, mes In npiir inrair kau, natuin In nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu kau. In nreek haefan kau msaꞌ, he ꞌnao unoniꞌ atoniꞌ reꞌ ka Yahudis sin fa. Oras In nreek haefan kau on naan ate, au ka ꞌtoit fa tua sonaꞌ in fainekat. 17Ma au ka ꞌnao uteef fa msaꞌ ꞌok mnasi Kristen reꞌ anjari nrarin Yesus In haef ein anbin Yerusalem. Mes au ꞌnao ꞌain pah Arap. Rarit au ꞌfain ꞌuum aꞌtein ꞌeu kota Damsik.