Search form

Galatia 1:3

3Au ꞌonen ꞌeu Uisneno hit Amaꞌ, ma Yesus Kristus hit Usiꞌ. Au ꞌtoit he Sin naruruꞌ ma nakriraꞌ Sin nekak arekot sin neu ki, he hi bisa mmoin nok mamut, rameꞌ es nok es, ma taininaꞌ.