Search form

Galatia 1:4

4Kristus anmaet he nsaok ma nnoes nain hit saant ein, ma nasoitan kit naꞌko maufinu reꞌ mansian ii nmoeꞌ sin anbin pah-pinan oras ia. Rasin reꞌ naan ok-okeꞌ, natuin Amaꞌ Uisneno In romin.