Search form

Galatia 3:3

3Onaim nansaaꞌ am es hi mmoon reꞌ-reꞌuf on naan? Unuꞌ te, hi mmoin mituin Asmaan Akniun ii In romin. Mes oras ia, hi mkoit ma mmoeꞌ mituin mansian ii in romin.