Search form

Galatia 4:2

2Nok ranan naan, ro he nmuiꞌ tuaf reꞌ anꞌurus riꞌanaꞌ naan ma in pusaak ein. Riꞌanaꞌ naan ro he natuin tuaf aꞌurus naan in romin, tar antea oras in aamf ee nafeek rasi naan, naꞌ in bole ntoup nain in pusaak ein naan.