Search form

Galatia 5:16

He tmoin tatuin mansian ii in roimn ii oo, aiꞌ he tatuin Asmaan Akniun ii romin?

16Au sairt ii on nai: karu hi mmoin mituin Uisneno In Asmaan ee In romin, hi ka mituin fa mansian ii in roimn antein.