Search form

Galatia 5:19

19Tuaf-tuaf reꞌ anmoeꞌ natuin mansian ii in romin naan, on reꞌ: tuaf reꞌ anmakoin nok tuaf reꞌ ka in moen ja fa aiꞌ ka in fee ja fa, tuaf reꞌ in teenb ee reꞌuf, reꞌ ka namaeb nahiin jon fa,