Search form

Galatia 5:20

20reꞌ anfua nitu ma naraunaꞌ, reꞌ anmamusun, anmasau feef, neek maufinu, amaheket, namnau naan ahaa in tuan, afuarutus, amoeꞌ taisibu,