Search form

Galatia 6:13

13Maski sin naꞌheir ein anrarin amsaꞌ, mes sin kuuk ka natuin fa atoran rais pirsait ein ok-okeꞌ. Sin nromin he hi mtoupu ꞌheriꞌ he mjair sin na. Nok ranan naan, sin partei ngguin naikas sin.