Search form

Galatia 6:8

8On naan amsaꞌ, karu atoniꞌ anmoeꞌ maufinu natuin in romin, in of napeni ꞌmonit amreꞌut. Mes karu atoniꞌ anmoeꞌ ꞌmoeꞌ reko ma rais reko natuin Asmaan Akniunꞌ ee In romin, in of napein nafaniꞌ ꞌmonit arekot reꞌ ka natfeek niit fa.