Search form

Retaꞌ Ahun-hunut 36:10-13

10-13Naiꞌ Esau in fee bi Ada, nahoniꞌ riꞌaan moen jes, kaan ee naiꞌ Elifas. Naiꞌ Elifas in aan moen ein tuaf niim, esan reꞌ: naiꞌ Teman, naiꞌ Omar, naiꞌ Sefo, naiꞌ Gatam ma naiꞌ Kenas. Naiꞌ Elifas anmuiꞌ fee panaꞌ, kaan ee bi Timna. In nahoniꞌ riꞌaan moen jes, kaan ee naiꞌ Amalek.

Naiꞌ Esau in fee bi Basmat nahoniꞌ riꞌaan moen jes, kaan ee naiꞌ Rehuel. Naiꞌ Rehuel nahoniꞌ aan mone haa, esan reꞌ: naiꞌ Nahat, naiꞌ Sera, naiꞌ Sama, ma naiꞌ Misa.

14Naiꞌ Esau in fee bi Ohoribama, reꞌ naiꞌ Anah in aan feto, ma reꞌ naiꞌ Sibeon in upuf naan, nahoniꞌ riꞌaan mone teun, esan reꞌ: naiꞌ Yeus, naiꞌ Yaram, ma naiꞌ Kora.