Search form

Retaꞌ Ahun-hunut 36:25-26

25-26Naiꞌ Anah in aan feot goe, es reꞌ, bi Ohoribama. Ma in aan moen je, es reꞌ naiꞌ Dison. Naiꞌ Dison in aanh ein, esan reꞌ: naiꞌ Hemdan, naiꞌ Esban, naiꞌ Yitran, ma naiꞌ Keran.

27Naiꞌ Eser in aanh ein, esan reꞌ: naiꞌ Birhan, naiꞌ Saꞌaban, ma naiꞌ Akan.