Search form

Atoin Ibranis 1:7

7Uisneno naꞌuab anmatoom nok In ameupt ein sonaf neno tunan am nak,

“Au ꞌmoeꞌ Au ameupt ein sonaf neno tunan,

anjarin rabah on reꞌ anin.

Au ꞌmoeꞌ Au ate sin,

anjarin maꞌtaniꞌ on reꞌ ai.”

Uisneno naꞌuab on naan, natuin sin reꞌ naan, suma aan renuꞌ-aan reek ahaa.