Search form

Atoin Ibranis 5:8

8Fin Naiꞌ Yesus naan, Uisneno In Anah. Maski on naan amsaꞌ, In ro he napein haꞌmuꞌit ma maꞌneꞌat, he In nanoniꞌ natuin Uisneno In romin.