Search form

Atoin Ibranis 7:26

26Naiꞌ Yesus naan, aꞌnaak rais pirsait aꞌraat reꞌuf, reꞌ hit tperluu. Natuin In reꞌ naan Atoni kninuꞌ reꞌ ka nmuiꞌ fa sanat saaꞌ-saaꞌ. In reꞌ naan, ka humaꞌ meseꞌ fa nok mansian biasa reꞌ suma nahini haa ꞌmoeꞌ sanat. Fin Uisneno nasaeb naꞌrat-ratan Naiꞌ Yesus, anneis naꞌko areꞌ kanan saaꞌ-saaꞌ ii anbi pah-pinan ma sonaf neno tunan.