Search form

Atoin Ibranis 7:27

27Es naan ate, Naiꞌ Yesus reko nneis naꞌko areꞌ kanan aꞌnaak rais pirsait huma mnaaꞌ sin naan. Afi unuꞌ, sin ro he nroron muꞌit neno-neno he njarin fuaꞌ-turuꞌ, he Uisneno nsaok nain sin saant ein kuuk. Rarit naꞌ sin nmoꞌen fuaꞌ-turuꞌ neu biak ein. Mes Naiꞌ Yesus ka nperluu fa he nmoeꞌ fani-fani on reꞌ naan, natuin In nnonaꞌ nrair In tuan aꞌkuun no meseꞌ he njair fuaꞌ-turuꞌ. Nana namtiis inrair he Uisneno nsaok nain sanat ma penu mansian sin ok-okeꞌ.