Search form

Atoin Ibranis 9:26

26Natuin karu In ro he ntaam toon-toon humaꞌ meseꞌ nok aꞌnaak rais pirsait amnaaꞌ ein naan, rasi ia in oetn ii nak, In ro he nmaet teni-teni, fani-fani, anmurai naꞌko oras pah-pinan anjair tar antea neno ia, henaꞌ In nnoes nain areꞌ tuaf ok-okeꞌ in saant ein. Mes In ka nmoeꞌ fa on naan. Fin in oors ii ntea te, In nmaet ma njair fuaꞌ-turuꞌ suma no meesꞌ aah, he nait inporin sanat reꞌ mansian ii nmoeꞌ sin.