Search form

Atoin Ibranis 9:8

8Uisneno anpaek In Asmaan Akninuꞌ he nmoeꞌ kit he tahiin tak, tai-enoꞌ naan anꞌekaꞌ ranan feꞌ he ttaam teu Keꞌen Akninuꞌ nneis-neis naan, in oetn ii nak, mansian ii ka bisa napein fa mainuan fa feꞌ he ntaam antea Uisneno In human ma In matan, oras atoran amnaaꞌ naan anpaek je feꞌ.