Search form

Naiꞌ Yakobus 1:17

17Rais maufiun ii ka naꞌuun fa naꞌkon Uisneno. Mes In nfee kit tetus-athoen reko, ma areꞌ saaꞌ-saaꞌ reꞌ kninuꞌ msaꞌ. In es reꞌ anmoeꞌ manas, funan ma kfuun ein. Sin arsin anꞌoins ok et neon goe tnanan, ma nmoeꞌ sin maofk ein naꞌbain ein piut-piut. Suma Uisneno kuun es reꞌ ka naꞌbaniꞌ niit fa.