Search form

Naiꞌ Yakobus 1:7-8

7-8Tuaf-tuaf reꞌ anꞌaijooꞌ gon, rabah ate in neekn ee ka natea fa nbi areꞌ kanan rasi. In kais anharap ma nafnekan nak, in of napein saaꞌ-saaꞌ naꞌko Uisneno.

Amaꞌmuꞌit ma amuꞌit

9Atoin amaꞌmuiꞌt ein reꞌ anpirsain nrarin neun Usif Yesus, sin ro he nharineb sin neek ein, natuin Uisneno nait sin anjarin In nonot-asar sin.