Search form

Naiꞌ Yakobus 2:5

5Aok-bian manekat arki! Uisneno anpiir naan atoin aꞌbaut anbi pah-pinan ia, he sin anpirsain maꞌtaniꞌ neu Ne, on reꞌ anbin sin neek ein anmuꞌi ꞌmuꞌif. Ma In anpiir sin amsaꞌ, he sin napenin sapaaf ma namaꞌ et Uisneno In sonaf neno tunan, reꞌ In nbaꞌan he nfee je neu tuaf-tuaf reꞌ anneek Ee.