Search form

Naiꞌ Yakobus 3:4

4Aꞌtopeꞌ bian naꞌko bnao oe. Ain kouꞌ gui anfuu bnao oe neu-mneem natuin in romin. Kamudi aanꞌ-aanꞌ ahaa mmees, in bisa nꞌator naan abnao oe naan in aꞌnaon, natuin anaaꞌ abnao naan in romin.