Search form

Naiꞌ Yohanis 1:14

14Rarit ‘Uisneno In Kabin ma Prenat’ naan,

nmoni njair mansian.

In nmoin et hit sonak ma hit atnaank ii.

Hit tkius ma tiit In pinan ma krahan.

In npiin ma nakraah on reꞌ naan, natuin In reꞌ naan, Uisneno In Anah fuaꞌ meseꞌ.

In nroim he naruruꞌ ma nakriraꞌ In nekan arekot neu kit,

natuin In amneikn ee, on reꞌ naan.

Ma areꞌ saaꞌ ii ok-okeꞌ reꞌ In natoon sin anmatoom nok Uisneno, ro batuur.