Search form

Naiꞌ Yohanis 1:47

47Oras naiꞌ Nitanel neem, Naiꞌ Yesus niit nain je, onaim In nak, “In reꞌ ia, atoin neek amneot ma amnonot! Fin anbi in nekan ka nmuiꞌ fa puta-kriut. In reꞌ ia, atoin Israelas batuur-batuur!”