Search form

Naiꞌ Yohanis 1:5

5Meuꞌ-sineꞌ naan, npiin ma ntanaꞌ ntaam antea meisꞌokan;

ma meisꞌokan naan ka bisa ntahan naan Ee fa.

Fin Meuꞌ-sineꞌ naan anpiin ma ntanaꞌ piut.