Search form

Naiꞌ Yohanis 14:16-17

16-17Au ꞌtoit ꞌeu Au Amaꞌ, karu Au ka ubu-bua ꞌok ki fa ꞌtein ate, In nfee ki Asiat-Anabit he naruruꞌ ma nakriraꞌ ranan neu ki. In reꞌ naan, Uisneno In Asmanan, es reꞌ nanoniꞌ ki saaꞌ reꞌ batuur. Atoniꞌ bian abitan pah-pinan ia, ka nromin fa he ntoup Goe, natuin sin ka bisa nkius niit Ee fa, ma ka nahiin Je fa. Mes hi mihiin Je natuin In nmafuut nok ki. In of anmoni nbi hi neekm ein. Rarit In of nabu-bua nok ki piut amsaꞌ.

18Nok ranan naan, Au ka ꞌnao usaitan ki mmees fa, on reꞌ riꞌanaꞌ reꞌ ka nmuiꞌ fa ainaf-amaf. Mes mimnau, fin Au of aꞌfain ꞌuum ꞌeu ki.