Search form

Naiꞌ Yohanis 15:20

20Kais amnikan reꞌ Au utoon aꞌrair ki ꞌak, ‘Aan renuꞌ tuaf es ka koꞌu nneis fa naꞌko in usin.’ Onaim karu sin nhaꞌmuiꞌ ma nasusab Kau, sin of anhaꞌmuiꞌ ma nasusab ki msaꞌ. Karu sin anneen Au Uab ein, sin nneen ki msaꞌ.