Search form

Naiꞌ Yohanis 16:8

8Oras In neem, In naruruꞌ ma nakriraꞌ neu mansian pah-pinan ia nak, sin nekak ma sin aꞌmoeꞌk ein, ansanan. In nfuriꞌ sin he natuin raan aꞌhonis reꞌ amneot ma amnonot. Ma In namnaubaꞌ sin imsaꞌ nak, Uisneno of nafeek sin rasi nak, sin reꞌ naan batuur, aiꞌ nsaan.