Search form

Naiꞌ Yohanis 19:28

Usif Yesus In aꞌmaten

(Naiꞌ Mateos 27:45-56, Naiꞌ Markus 15:33-41, Naiꞌ Lukas 23:44-49)

28Rarit Naiꞌ Yesus nahini nrari mnak, In namtisib anrair In meupn ein ok-okeꞌ. Naan najarib, areꞌ saaꞌ ii ok-okeꞌ reꞌ Uisneno In Suur Akninuꞌ ntui nain sin naꞌkon unuꞌ. Rarit In nak, “Au ꞌmeon oe.”