Search form

Naiꞌ Yohanis 20:12

12In nkius niit Uisneno In ameput naꞌko neno tunan tuaf nua. Sin nua sin npaken paek mutiꞌ. Sin nua sin ntokon nbin bare reꞌ maeb es ii, natupaꞌ Naiꞌ Yesus In aon-taꞌun amates. Es antoko nbi bare ꞌnakaf in baran. Es antein antoko nbi baer haef ein sin baark ein.