Search form

Naiꞌ Yohanis 21:2

2Oras naan, Naiꞌ Yesus In atoup noniꞌ tuaf hiut nabuan. Sin reꞌ naan esan reꞌ:

Naiꞌ Simon Petrus,

naiꞌ Tomas, reꞌ sin nteek ee mnak, ‘riꞌaan koen’,

naiꞌ Nitanel, naꞌko kuan Kana et propinsi Galilea,

naiꞌ Sebedius in anah tuaf nua,

ma Naiꞌ Yesus in atoup noniꞌ tuaf nua ntein.