Search form

Naiꞌ Yohanis 7:26

26Hoe, maꞌtaniꞌ, oo! Fin In naꞌuab maat-maat anbi too mfaun ein sin humak ma sin matak. Mes ka nmuiꞌ fa es, reꞌ nreun Goe he naꞌumit In fefan. Natuin hi teenb ein ate, on mee? Of oniꞌ reꞌ anaaꞌ kuasa sin nahini nrarin, aiꞌ ka feꞌ nak, Atoniꞌ reꞌ ia, es reꞌ Kristus, reꞌ Uisneno anbaꞌan nain he nreek Ee neem, aa oo?