Search form

Naiꞌ Lukas 12:2

2Sin nmoeꞌ napo-poin on naan ate, reko, mes sin ꞌmoeꞌ po-poi naan of mamnitaꞌ. Fin saaꞌ-saaꞌ reꞌ oras ia naꞌkoor ok, of mamniit ein.