Search form

Naiꞌ Lukas 12:48

48Mes ate reꞌ nmepu nsaan, natuin in ka nahiin fa in uisn ee in mahinin, in of napein hukun maꞌkafaꞌ. Fin atoniꞌ reꞌ antoupu mfaun, in tuiꞌn ein amsaꞌ amfaun. Atoniꞌ reꞌ antoup meup koꞌu, in taahs ee msaꞌ koꞌu.”