Search form

Naiꞌ Lukas 17:28

28Naan humaꞌ meseꞌ amsaꞌ on reꞌ mansian ein reꞌ anmonin maufinu oras naiꞌ Rot in batan. Oras naan, sin nbukaen kuuk, anraakn ein kuuk, nmepun rene, nmoꞌen umi, ma nmonin maufinu on reꞌ biasa sin nmoꞌ-moꞌen.