Search form

Naiꞌ Lukas 19:45

Usif Yesus antaam neu Uim Onen Uuf

(Naiꞌ Mateos 21:12-17, Naiꞌ Markus 11:15-19, Naiꞌ Yohanis 2:13-22)

45Rarit Naiꞌ Yesus antaam neu Uim Onen Uuf. Anbi umi naan in kintal, atoin ein nmoeꞌ je njari ꞌmasaꞌ, he naꞌsoos ein muꞌit reꞌ npaek sin he naꞌtuur ein. Ankius on naan ate, Naiꞌ Yesus anriuꞌ napoitan sin naꞌkon bare naan.